back
 
next
"Eurynome"
"Eurynome"
Oil on canvas. 146 x 114 cm. 1990